• PAARD VERZEKEREN: VRUCHTVERZEKERING

  Omvang van de dekking

  Deze paardenverzekering biedt dekking voor schade die ontstaan is vanaf 90 dagen na de laatste dekdatum tot en met de 6e dag na de geboorte door:

  • Dood of mismaakt geboren worden.
  • Blijvende ongeschiktheid van uw veulen als gevolg van een ziekte, ongeval of kreupelheid.
  • Brand.
  • Verwerpen van de vrucht.

  Schadevergoeding bij vruchtverzekering

  De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde waarde van de vrucht.
  Bij een tweelingdracht, wordt geen schadevergoeding uitgekeerd indien één van de twee veulens dood of mismaakt geboren wordt of gedurende zes dagen na de geboorte blijvend ongeschikt wordt en/of komt te overlijden.

  Indien bij ingang van de verzekering geen recente drachtigheidsverklaring (max. 2 weken oud) door uw dierenarts is afgegeven die gebaseerd is op opvoelen van uw merrie, zullen wij geen uitkering doen bij het niet-drachtig zijn van uw merrie. Lees de voorwaarden van de Vruchtverzekering voor een volledige beschrijving van de dekking.

  Premie bij vruchtverzekering

  U betaalt één premiebedrag voor de gehele looptijd van deze verzekering. De verzekerde waarde wordt vastgesteld aan de hand van het dekgeld dat u kunt vermeerderen tot 2,5 keer, met een maximum van 4.500,- euro.

  Vruchtverzekering aanvragen

  Voor aanvraag van deze verzekering is nodig:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier Vruchtverzekering.
  • Bij reeds verzekerde merries: een recente drachtigheidsverklaring.
  • Bij (nog) niet verzekerde merries: een gezondheidsverklaring (max. 6 weken oud) en een recente drachtigheidsverklaring.

  Aanvullende mogelijkheden
  Als u het veulen na de geboorte wilt doorverzekeren, kunt u dit doorgeven door middel van het geboortebericht